Nonviolence Programme

War Resisters' International Nonviolence Programme

The Nonviolence Programme works sharing resources in nonviolent campaigning and action - such as the Handbook for Nonviolent Campaigns; coordinates and leads nonviolence training and promotes campaigning on war profiteering - including the publication of War Profiteers' News.

Recent War Profiteers posts

05 Nov 2014
English

Rafael Uzcátegui

En un reciente viaje a la zona, y tras reuniones con organizaciones
sociales locales, pudimos corroborar las denuncias sobre
criminalización y militarización en el territorio wayúu.

30 Oct 2014
English

War Profiteers' News, November 2014: Special Gender Issue, No. 43

Source: BianetSource: Bianet

by Julie L. Arostegui, J.D.

There is no doubt that the group commonly known as the Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) must be stopped. The brutal tactics of this violent, extremist, archaic group that aims to establish a seventh century style Islamist caliphate have been made clear to the world: beheadings of civilians, mass executions, killings, and abductions of non-Muslims and ethnic and religious minorities. Especially disturbing is the horrifying sexual violence that is being committed against women and children as a tactic of war. United Nations officials have condemned the “barbaric acts” of sexual violence and “savage rapes” that ISIS has perpetrated on minorities in areas under its control.

10 Oct 2014
English

The finished work from the airThe finished work from the air

Planned for the week of the Small Actions, Big Movements WRI conference, this installation in the middle of Cape Town's grand parade was delayed due to the inclement weather. Three months on, we're delighted to see it finally take shape! The broken AK-47 is covered in money, to highlight the corruption amongst those who profit from war.

Description from the artists: "Resistance" is a giant wheat paste public art installation; a world record spanning more than 100 meters. The image is of a broken AK -47. Resistance was born from a conversation between Ralph Ziman and (anti-arms activist) and Terry Crawford-Browne (one of the organisers of the Small Actions, Big Movements WRI conference).

Resistance was inspired by War Resisters' International - an anti-war organization founded in the wake of the First World War. War Resisters has existed for almost a century and has branches all around the world. The logo has always been a rifle, broken in half by a pair of hands.

Photos and footage thanks to the Resistance project and MUTI films.

Recent Nonviolence Programme related publications

11 Nov 2014
English

Späť na obsah

Od Jørgena Johansena a Briana Martina

Čo robí protestnú akciu efektívnou? Organizátori majú mnoho potenciálnych možností: čo, kedy, kde, ako a kto. Poradiť môže pohľad na to, ako verejnosť zvyčajne reagujú na posolstvá.

Do mesta prichádzajú čelní predstavitelia vlády. Zorganizujme protest! Budeme mať obrovské zhromaždenie a pochod. Tí ktorí chcú, môžu blokovať miesto konania. Vyjadríme svoje obavy z nerovnosti, využívania a široko známej agresie.

11 Nov 2014
English

Späť na obsah

Keď vypracujeme a uskutočníme nenásilnú kampaň za spoločenskú zmenu, musíme zájsť ďalej než je zverejnenie nespravodlivostí a protestovanie proti nim; musíme odmietnuť spoluprácu s utláčateľmi a nenásilne zasahovať. Musíme tiež uskutočniť konštruktívne programy, v ktorých budeme skutočne žiť zmenou, ktorá je naším cieľom.

11 Nov 2014
English

Späť na obsah

Gene Sharp preskúmal a katalogizoval 198 metód nenásilnej akcie, zverejnených v knihe Politika nenásilnej akcie z roku 1973. Tieto metódy sa delia na tri veľké triedy: protest a presvedčovanie, nespolupráca a nenásilná intervencia. Tie sú ďalej rozdelené na časti. Kompletný zoznam nájdete na http://www.aeinstein.org.

1. Protesty a presvedčovanie

11 Nov 2014
English

Späť na obsah

Nástroj na analýzu pokroku vášho hnutia

Silke Kreusel a Andreas Speck

Aktivisti sa často cítia oslabení, hoci sa ich hnutiu dobre darí a je na cestu k úspechu. Pochopenie spôsobu, akým hnutie funguje a rozoznanie jeho úspechu môže preto posilniť aktivistov hnutia a skupiny. Plán akcie hnutia (PAH), vyvinutý v 80tych rokoch Billom Moyerom, je pre tento účel dobrým nástrojom, pretože opisuje osem štádií úspešných hnutí a štyri úlohy, ktoré musia aktivisti hrať.

Strategické predpoklady

11 Nov 2014
English

Späť na obsah

Či už zahrňujú alebo nezahrňujú jasnú oddanosť voči nenásiliu, väčšina základných krokov v kampaniach je tá istá: výskum a zbieranie informácií, vzdelávanie a výcvik, vyvinutie stratégie. Čo je potom unikátne na ‘nenásilnej kampani’? Je to určite viac, než len byť nenásilný.
Mnoho organizácií a kampaní oddaných nenásiliu má vyhlásenia svojich nenásilných princípov, ktoré vysvetľujú ich stanoviská. Vyhlásenie princípov WRI opisuje, čo tým myslíme, keď prijímame nenásilie:

11 Nov 2014
English

Späť na obsah

1) Facilitátori by si mali uvedomiť, že príprava môže trvať tak dlho, ako samotné odprezentovanie/facilitovanie výcviku. Je dôležité, aby spolufacilitátori pracovali spolu na vybudovaní agendy a mali jasno v tom, kto je zodpovedný za čo a ako budú pracovať spolu.

2) Buďte realistami v množstve času prideleného pre každú časť. Nepodvoľte sa tlaku urobiť výcvik rýchlo, pokiaľ sa to nedá.

11 Nov 2014
English

Späť na obsah

1) Uistite sa, že priestor, v ktorom sa bude výcvik odohrávať, má dostatok izieb pre ľudí, aby mohli hrať úlohy a cvičenia, aby mohli sedieť v kruhu a že je prístupný pre prichádzajúcich.

2) Uistite sa, že máte nástennú tabuľu alebo papier, na ktorý budete písať.

3) Jedlo a nápoje sú dôležité; uistite sa, že je za ne niekto zodpovedný, alebo že vyzvete účastníkov, aby priniesli niečo s čím sa podelia.

4) Aktívna pomoc by mala obsahovať jasný opis výcviku a potreby pre plnú účasť, jeho dĺžku atď.

11 Nov 2014
English

Späť na obsah

1) Niekoľko z organizátorov a všetci tréneri by sa mali stretnúť v dostatočnom časovom predstihu, aby naplánovali výcvik. V závislosti od situácie sa organizátori možno budú potrebovať vrátiť späť do skupiny pre ďalšie rozhodnutie. Otázky trénerov môžu organizátorom pomôcť pochopiť, čo ešte potrebujú urobiť, aby skupinu pripravili na výcvik.

11 Nov 2014
English

Späť na obsah

Plánovanie a facilitovanie výcviku v nenásilí vyžaduje škálu úloh, ktoré by malo zdieľať množstvo ľudí.

Po prvé, organizátori kampane si musia byť vedomí, kedy a aký výcvik je potrebný. Potrebuje skupina výcvik vo vývoji strategickej kampane alebo rodovej citlivosti? Je potrebný výcvik na prípravu novej skupiny ľudí, aby sa zúčastnili nenásilných akcií, alebo pre skúsenú skupinu, aby získala nové zručnosti? Potrebujú afinitné skupiny výcvik v skupinovom procese?

11 Nov 2014
English

Späť na obsah

Ako mierová skupina prepletie rodové povedomie so svojou mierovou prácou? Dá sa to urobiť prostredníctvom jej organizačnej identity a štruktúram, jej výcvikom a orientáciou členov a jej vývojom programových stratégií.

11 Nov 2014
English

Späť na obsah

Rod je spoločenský výtvor, ktorý definuje úlohy, systémy viery a postoje, predstavy, hodnoty a očakávania mužov a žien. Dosť prispieva ku mocenským vzťahom nie len medzi mužmi a ženami, ale tiež v každej skupine; toto vyúsťuje do mnohých spoločenských problémov. Rôzne kultúry majú na rod, na to, čo je pre mužov a ženy vhodné robiť, rôzne názory. Rod sa nemení len od kultúry ku kultúre, mení sa tiež v priebehu času, alebo sa počas krízovej situácie môže zmeniť v kultúre.

Aký je rozdiel medzi rodom a pohlavím?

11 Nov 2014
English

Späť na obsah

„Vojna skončí, keď muži odmietnu bojovať – a ženy ju odmietnu schváliť.
Jesse Wallace Hugan, zakladateľ Ligy odporcov vojny“

Úvod

Môže sa to zdať jednoduché a zrejmé, že chceme, aby sa do našich bojov proti vojne a nespravodlivosti zapojili muži aj ženy. Ak však chceme naplno využiť talenty, energiu a postrehy ľudí, musíme uplatniť rodové povedomie na vlastnú organizáciu, na navrhnutie našich kampaní a uskutočnenie našich výcvikov pre akciu.

11 Nov 2014
English

Späť na obsah

V priebehu dvoch rokov od svojho založenia v roku 1998 hrala srbská mládežnícka organizácia Otpor (Odpor) centrálnu úlohu pri zvrhnutí Slobodana Miloševiča. Pôvodne sa ich kampaň zameriavala na zmenu postojov k odporovaniu Miloševičovi, napríklad používaním 'gerilových' taktík komunikácie (graffiti, pouličné divadlo atď.), často s použitím humoru na pritiahnutie záujmu a zníženie strachu. Stále viac vyvíjali nátlak na rozdelenú demokratickú opozíciu a našli zjednocujúce body, aby čelili Miloševičovi a oslabili 'piliere jeho moci'.

11 Nov 2014
English

Späť na obsah

V roku 1942 sformovali radikálni pacifisti Výbor nenásilnej akcie Spoločenstva zmierenia, ktorý trénoval tímy na poskytnutie vedenia v antirasistickej a antimilitaristickej práci. Z toho vyrástol Kongres rasovej rovnosti (CORE), ktorý sa v roku 1945 stal prvou organizáciou, ktorá vyvinula výcviky nenásilia v príprave na zapojenie sa do hnutia za občianske práva.

11 Nov 2014
English

Späť na obsah

Nenásilie posilňuje kampaň tromi spôsobmi:

1. Medzi účastníkmi v kampani. Pri podporovaní dôvery a solidarity medzi účastníkmi prichádzajú účastníci (ideálne) do kontaktu so zdrojmi svojej vlastnej moci vedieť, ako konať v situácii. Mnoho ľudí nechápe, akí kreatívni môžu byť, kým pri pokuse o niečo nové nemajú podporu ostatných.

11 Nov 2014
sk

Späť na obsah

Prečo sa zaujímate o príručku o nenásilných kampaniach? Pravdepodobne preto že chcete, aby sa niečo stalo alebo možno preto že chcete aby sa niečo nestalo. Možno cítite, že nenásilie môže ponúknuť alternatívu voči akciám, ktoré vytvárajú nepriateľstvo a ktoré sa nakoniec ukázali ako neplodné, prinajmenšom z pohľadu uskutočnenia spoločenskej zmeny. Možno len chcete skúsiť niečo iné alebo získať nejaké rady na zlepšenie spôsobu, akým vaša skupina organizuje akcie a kampane.

10 Nov 2014
English

Applications have reopened for the positions of Nonviolence Programme Worker and Countering the Militarisation of Youth Programme Worker.

Information for both positions can be found on our website:

We look forward to receiving applications from people committed to nonviolence, with fundraising skills (or willingness to learn) and experience of nonviolent campaigning. Applicants should have knowledge of English and another language, and be willing to travel. All applicants should feel able to sign the WRI declaration: 'War is a crime against humanity. I am therefore determined not to support any kind of war, and to strive for the removal of all causes of war'. Full job descriptions and application forms can be found on the respective adverts.

The closing date for applications for both roles is 23 November, midnight (UTC).

Please share the job adverts with your contacts, and write to info@wri-irg.org with any questions.

06 Nov 2014
English

Aus der Ausgabe Nr. 60 von Broken Rifle im Maerz 2004, die sich mit Vergangeheitsbearbeitung befasste 

Roberta Bacic

31 Oct 2014
English

Global Network board member Atsushi Fujioka in Japan writes:

We had a people's gathering to say No to the construction of the US Army's
X-band radar site [aimed at China] on Kyogamisaki in Kyoto, which will be a
first US base in Kansai region of 30 million population. 1,400 people
including many local people, with more than 20 buses, gathered at the
auditorium of Ukawa Middle School. In the opening session, I talked and
introduced Global Networks message of solidarity, mentioning this is
probably the first demonstration which was connected with GN's events

31 Oct 2014
English

Established in 1936 and exporting to over 100 countries, Česká Zbrojovka is the CzechRepublic's largest arms manufacturer, producing:

  • weapons for armed military and police units, as well as for hunting and sporting purposes

30 Oct 2014
English

Compiling this issue of War Profiteers' News proved a challenge. It has long been feminist orthodoxy that all analysis must be gendered analysis, yet it was difficult to apply this orthodoxy to war profiteering, at least initially, for 'profit' tempts us to think of capitalism and not of gender as the oppressive system by which our attention should be monopolised. Yet capitalism could not easily be a more gendered system, and the issue of war profiteering in fact illustrates this: Julie L.

30 Oct 2014
English

 

IANSA Women's Network: Disarm Domestic ViolenceDisarm Domestic ViolenceDisarm Domestic Violence

30 Oct 2014
English

The US' National Rifle Association is a lobbying group on behalf of gun manufacturers, those people who derive their profits from the sale of weapons

30 Oct 2014
English

Make Love Not LoopholesMake Love Not LoopholesThe Arms Trade Treaty comes into force on the 24th of December, to general celebration on the part of feminists, who particularly welcome its clause on the restriction of arms sales where those arms may be used for gender based violence.

30 Oct 2014
English

Text reproduced from the WILPF leaflet (2014) available here.

Demilitarising for Gender Equality

30 Oct 2014
English

Translated from the original Spanish available here.

'Women and the land are both territory to be conquered'

30 Oct 2014
English

by Anna Kaminski of CodePink

29 Oct 2014
English

Artikel in The Broken Rifle No 87, December 2010 als Teil einer Sonderausgab

29 Oct 2014
English

Vicdani Ret DerneğiVicdani Ret DerneğiWRI has welcomed VİCDANİ RET DERNEĞİ (VR-DER) -  the Conscientious Objection Association in Turkey - as an associate member. You can find their details on the list of affiliates here.

29 Oct 2014
English

The finished work from the airThe finished work from the airPlanned for the week of the Small Actions, Big Movements WRI conference, this giant public art installation in the middle of Cape Town's grand parade was delayed due to the inclement weather. Now, three months on, we're delighted to see it finally take shape!

29 Oct 2014
English

2014: Facilitating a session at WRI's conference in Cape Town2014: Facilitating a session at WRI's conference in Cape TownWRI have issued an emergency appeal for the continuation of the Nonviolence Programme, written by Javier Gárate. Javier writes: 'Ten years ago I made one of the best decisions of my life. In Chile, I received an announcement that a position at WRI was opening for work in nonviolence and decided to apply for it. To my surprise – and I think also to that of many others! - I was chosen to be the first coordinator of WRI's Nonviolence Programme. Today I'm writing to you to ask you to help this work continue.'

Please consider giving whatever you can!

Read more...

29 Oct 2014
English

On the 8th of October, DPRTE – 'The UK’s Premier Defence Procurement Event' was held in Cardiff’s Motorpoint arena. A demonstration had been called by Stop NATO Cymru, Anarchist Action Network and South Wales Anarchists to oppose it, starting at 8.30am to coincide with the start of delegate registration, when the those buying and selling weapons and toys of war would be entering the arms fair.

Read more...

29 Oct 2014
English

This week we've seen a military space conference disrupted at a University in Canada, a rally, lectures and info stalls in Germany, a film screening and fourm in Seoul, publications on youth militarisation, a vigil in London, and many other activities, all part of the International Week of Action for Military-Free Education and Research. Find a list here. Please share news of the week on social media by using #milifreeedu. For the week of action, WRI and other organisations have issued this call to action: War is not the answer: resist youth militarisation!

Read more...

 

29 Oct 2014
English

Artikel im „Zerbrochenen Gewehr“ Nr. 17, September 1990

US- und australisches Militärpersonal weigert sich, sich zum Golf schicken zu lassen. Der US-Marinesoldat Jeff Paterson ist gegenwärtig im Hungerstreik in Hawaii. Er erklärt:

„Ich kann und werde keine Spielfigur sein im Machtspiel der USA für Profite und Öl im Nahen Osten. Ich werde Widerstand gegen meine geplante Abreise leisten, indem ich mich sofort in den Status eines Kriegsdienstverweigerers versetzen lasse und mich körperlich weigern werde, das Flugzeug zu besteigen. Und wenn ich zwangsweise in die saudische Wüste befördert werde, werde ich mich weigern zu kämpfen.“

Jeff, der seinen Hungerstreik am 24. August angefangen hat, äußerte, er werde weiterhin die Nahrung verweigern, bis das Militär seine Pläne mit ihm überdenkt. Ihm wurde bisher der KDV-Status verweigert.

27 Oct 2014
English

A look back at the arts and cultural programme of the WRI conference in Cape Town, July 2014. Film thanks to Muti Films

24 Oct 2014
English

During this, the International Week of Action for Military-Free Education and Research, WRI and other organisations have issued this call to action: War is not the answer: resist youth militarisation!

From the moment we are born, children and young people all over the world are exposed to the military and military values around them. They are taught that armed force and violence can solve problems.

We call this the militarisation of youth.

In some countries, this militarisation is visible and obvious: young people (mainly, though not exclusively, young men) are forced to join the military through conscription. This might include forced recruitment, or recruitment of children.

24 Oct 2014
German

Die deutschen Mitgliedsorganisationen der WRI haben einen Förderverein geschaffen, um die Arbeit der WRI zu unterstützen.

Aus der Satzung:

2.1 Der Verein bezweckt die Förderung von internationalen Begegnungen und von Bildungsmaßnahmen in den Bereichen der Friedenspädagogik, Abrüstung, Kriegsdienstverweigerung und zivilen Konfliktbearbeitung.

Er fühlt sich der „War Resisters’ International“ (Sitz: London) verbunden und unterstützt deren Tätigkeit in den genannten Bereichen.“

24 Oct 2014
English

Jedes Jahr am 1. Dezember begehen die War Resisters’ International und ihre Mitglieder den Tag der Gefangenen für den Frieden, für den wir die Namen und Geschichten der für Friedensaktionen inhaftierten Menschen veröffentlichen. Viele sind Kriegsdienstverweigerer, die im Gefängnis sitzen, weil sie nicht in die Armee eintreten wollten. Andere haben gewaltfreie Aktionen zur Störung der Kriegsvorbereitungen durchgeführt. Dieser Tag gibt Dir die Chance, Deine Unterstützung für diese Menschen zum Ausdruck zu bringen.

WRI hat eine permanente Liste der Gefangenen für den Frieden: Wir bemühen uns sehr, diese für den Tag der Gefangenen für den Frieden am 1. Dezember auf den neuesten Stand zu bringen.

Wir laden Euch ein, am 1. Dezember oder an einem zeitnahen Tag ein bißchen Zeit zu reservieren, um Karten als Ausdruck Eurer Solidarität zu schicken. Namen und Adressen findet Ihr here: http://www.wri-irg.org/inprison. Vielleicht könnt Ihr Euch mit Freunden treffen, mit Eurer Friedensgruppe, Klasse, Religions- und Gemeindegruppe und die Karten gemeinsam schreiben!

Für weitere Informationen: http://wri-irg.org/campaigns/prisoners_for_peace

24 Oct 2014
English

Die Bewerbungsfrist hat begonnen für die Stellen als Mitarbeiter/in für das Gewaltfreiheitsprogramm und das Programm gegen die Militarisierung der Jugendlichen.

Informationen über beide Stellen findet man auf unserer Webseite:

Wir wünschen uns Bewerbungen von Menschen, die sich der Gewaltfreiheit verpflichtet fühlen, mit Fundraising-Qualifikation (oder der Bereitschaft, sie zu erwerben) und Erfahrung mit gewaltfreien Kampagnen. Die Bewerber sollten Englisch und eine weitere Sprache beherrschen und bereit sein zu reisen. Alle Bewerber sollten sich in der Lage fühlen, die WRI-Erklärung „Krieg ist ein Verbrechen gegen die Menschheit. Ich bin daher entschlossen, keine Art von Krieg zu unterstützen und für die Beseitigung aller seiner Ursachen zu kämpfen“ zu unterschreiben. Eine vollständige Beschreibung und Bewerbungsformulare findet man unter den entsprechenden Anzeigen.

Einsendeschluss für die Bewerbungen um beide Stellen ist 2. November, Mitternacht (UTC).

Bitte schickt diese Stellenangebote an Eure Kontakte. Für weitere Fragen bitte an info@wri-irg.org schreiben.

24 Oct 2014
English

Artikel in The Broken Rifle No 93, August 2012 als Teil der Ausgabe über Queer- und Antimilitarismusthemen

Miles Rutendo Tanhira

Steve Biko, ein Anti-Apartheid-Aktivist, sagte einmal, dass die Unterdrückten die Unterdrücker sein möchten. Das stimmt, was die Auswirkungen des Kriegs auf Minderheiten wie LGBTI-Leute betrifft. In den meisten afrikanischen Ländern wurde z. B. das Thema Homosexualität von machthungrigen Politikern benutzt, um die Menschen glauben zu machen, dass Homosexualität der Grund für ihre Misere sei.

In Zimbabwe, zum Beispiel, finden Politiker immer dann, wenn es hart auf hart kommt, ein hoch emotionales, soziales Thema und versuchen, damit ihre privaten Kriege zu verfolgen. Deshalb sind die Menschen nicht daran interessiert, die LGBT-Menschen zu verstehen. Sie sind an der Existenz des Themas interessiert und daran, sofortige Gerechtigkeit zuteilwerden zu lassen. Politiker verspüren den Drang, die Gesellschaft auf einem emotionalen Niveau zu halten, damit sie immer, wenn die Dinge für sie oder ihre politischen Parteien nicht so gut laufen, das Thema Homosexualität ins Gespräch bringen können, da das Volk den gleichen Hass und die gleichen Ängste fühlt wie sie.

23 Oct 2014
English

Artikel im Zerbrochenen Gewehr Nr. 13, Juni/Juli 1989

Die Internationale der Kriegsgegner-/innen ist entsetzt über das Massaker an unbewaffneten chinesischen Personen auf dem Tienanmen-Platz und verurteilt es aufs Schärfste. Nur ein Führungspersonal ohne Unterstützung und Vertrauen des Volkes kann Soldaten befehlen, „mit jedweden Mitteln“ gewaltfreie Demonstrationen für demokratische Rechte und Freiheiten zu unterdrücken.

23 Oct 2014
English

2. Oktober 2014

100 Ausgaben des Zerbrochenen Gewehrs! Im März 1986 hat die WRI die erste Ausgabe des Zerbrochenen Gewehrs veröffentlicht (siehe Nummer 1 hier). In dieser Ausgabe heißt es: „Das ist die Probeausgabe einer neuen Veröffentlichung der Internationalen der Kriegsgegner/innen. Wir planen, sie alle zwei Monate herauszugeben.“ Dieser Rundbrief begann zuerst als Nachrichtenblatt mit nicht mehr als zwei Seiten A-4 und umfasste Geschichten aus dem WRI-Netzwerk, und über die Jahre hat er sich zur wichtigsten regelmäßigen Veröffentlichung der WRI entwickelt.

23 Oct 2014
English

Artikel in The Broken Rifle No 29, 1994.

Offene Augen in Kroatien

Otvorene Oči - "Offene Augen", das Balkan Peace Team in Kroatien - beginnt seine Arbeit sowohl in Split als auch Zagreb. Am Ende der zweimonatigen Erkundung schlug das Team vor, dass ein Team in Split auf den Bedarf für unabhängige Menschenrechtsbeobachtung dort reagieren sollte, um die einheimischen MenschenrechtsaktivistInnen in ihrem Kampf zu unterstützen, und mit der Perspektive einer späteren Erweiterung des Balkan Peace Teams nach Bosnien-Herzegowina. Während der Erkundungsphase hat das Team unter anderem eine Anhörung zur Anklage gegen Mitglieder der “Dalmatien-Aktion” beobachtet, denen vorgeworfen worden war, einen Bombenanschlag auf ihr eigenes Büro verübt zu haben. Das Team verfasste den einzigen glaubwürdigen unabhängigen Bericht über das Gerichtsverfahren.

Otvorene Oči wird auch seine Präsenz in Zagreb aufrecht erhalten, damit es Fälle im Kontakt mit der Zentralregierung weiterverfolgen kann und für Entwicklungen in anderen Teilen Kroatien zur Verfügung stehen kann.

Die AktivstInnen in der kroatischen Anti-Kriegs-Bewegung haben über einige Monate hin den starken Wunsch geäußert, eine internationale gewaltfreie Präsenz in Split zu haben. Gegenwärtig ist die Siuation etwas ruhiger als Ende letzten Jahres; wenn sie sich aber wieder aufheizt, hat das Team jedenfalls die notwendige Basisarbeit erledigt, um schnell und effizient reagieren zu können.

21 Oct 2014
English

By Bill Hetherington

Roy Prockter, who died suddenly on 18 June, aged 64, from a heart attack, was a chartered accountant and an active Quaker, who made both his professional skills and his commitment to nonviolence available to a number of radical pacifist groups and organisations.

One of his main concerns was the compulsory deduction of taxes contributing towards maintaining armed forces and providing lethal weapons.

21 Oct 2014
English

Please note that there are many websites that can send texts online, so it is not necessary to have a fax machine yourself.

TO THE 5TH ARMY CORPS MİLİTARY COURT JUDGESHIP

ÇORLU – TEKİRDAĞ

SUBJECT: Conscientious objector on trial Ali Fikri Işık

Your Honour,

Ali Fikri Işık, who is on trial based on three charges in two trials at your court and in which you will probably announce the verdict on October 22, is a conscientious objector. Since his very first trial session he has repeatedly stated that he is a conscientious objector. Furthermore, he is also a founding member of the Conscientious Objectors Association, where he is currently a member of board.

17 Oct 2014
English

A small group of undocumented young immigrants have been given the right to apply for enlistment into the army as a fast-track to citizenship if their deportation has already been deferred under the DREAM act and they have special language skills.

Source:Latin Post

More information on the DREAM Act can be found at: NNOMY

17 Oct 2014
English

Ukraine announced on Thursday (Aug 28) that it will return to mandatory conscription in the coming months as its troops battle pro-Russian insurgents in the east. "The National Security and Defence Council has decided to restart conscription in the fall (autumn)," Mykhailo Koval, deputy head of the council, said after an emergency meeting chaired by President Petro Poroshenko. Ukraine's government decided last year to switch to a contract-based professional army, ending Soviet-style bi-annual drafts in the spring and fall for men between 18 and 25. The last call-up into the Ukrainian armed forces, numbering 168,000 people in the beginning of 2014, was in October 2013 for a period of one year. In April the military announced partial mobilisation for people with military experience ahead of its operation in the east, where pro-Russian insurgents had declared two regions independent of Kiev's authority.

Sources: Channel News Asia, Kyiv Post, Daily Star

17 Oct 2014
English

Child Soldiers' International are taking the Ministry of Defence to judicial review over its discriminatory terms of service for those who enlist into the army as minors. These terms currently require minors to serve until they are 22, which could be 6 years for a soldier who enlisted at 16 compared to the four years' service required of those who enlist as adults.

Sources:

The Independent

Reuters

17 Oct 2014
English

Trigger Warning: descriptions of bullying and torture. Two cases of extreme violence in the conscripted Korean military – one mass shooting and attempted suicide, one death by torture – have drawn public attention to the violence conscripts routinely face in the military, with 120 deaths a year occurring among them for the last five years.

Read more at:

Human Rights Asia News

The Economist

17 Oct 2014
English

North Korean women aged 17 and over will face seven years’ military conscription, starting in January. According to revised military service laws to be announced soon, military service for males will be increased from 10 years to 11 years. The state originally considered increasing the period to 13 years but, taking into account the measure’s overall failure in the mid-1990s, decided instead to conscript women. The North is struggling to keep up the numbers in its military forces, which have totalled more than 1.2 million. A shortage of males born in the mid-1990s reflects the nationwide famine during which about 330,000 children died.

Source:

Korea Times US

17 Oct 2014
English

Hardline haredi elements protested on Sunday morning against the arrest of yeshiva students who fail to present themselves when called up for army service, holding a small rally outside the Jerusalem draft office.

17 Oct 2014
English

Young men from Chechnya are being drafted into Russia's armed forces for the first time in 20 years. Chechen youth stopped being drafted to the Russian Army in late 1994, when the Kremlin sent the military into Chechnya to try to crush its separatist leadership. Some are claiming the lack of recruitment in the North Caucasus since then was 'discriminatory' against Chechen youth who wanted to defend the Russian 'homeland' of which they are citizens, and that the move to start recruiting them again is therefore progressive, a sign of 'political success' and inclusivity, though it cannot be denied that Russia's shrinking population and other problems are leading to a shortfall in army recruitment.

Meanwhile the Russian government are threatening to imprison a Lithuanian who left the Sovietarmy in 1990, after Lithuania declared independence from Russia. As a response, the Lithuanian State Security Department has advised the 1500+ Lithuanians who refused military service after 1990 not to travel to Russia.

Sources:

The Times, Russian threatens to jail hundreds of Lithuanians, 10 September 2014

 Russian News Agency

Russian News Agency

Jamestown Foundation

16 Oct 2014
English

Colombia’s army has acknowledged that forcing youths into trucks on the pretext of checking their military status is against the law. These “illegal raids” are carried out in cities where army trucks illegally and forcibly pick up young men on the pretext of checking their military status. Military service is mandatory for Colombian men over the age of 18. There are, however, exceptions.

16 Oct 2014
English

Conscientious Objection

The question of conscientious objection has been brought to attention of the Colombian courts once more, via the case of one Julián Enrique Rojas Rincón who is arguing that his Christian pacifism makes military service unconscionable to him and that his right to conscientious objection is safeguarded in article 18 of the Colombian constitution which also protects medics from performing abortions where they feel this runs contrary to their interpretation of Christianity. Magistrate Jorge Pretelt has called on the military to form an 'interdisciplinary group' to asses Rojas' case. Source: Semana

15 Oct 2014
English

It's now been 20 years since three Jehovah's Witnesses in Eritrea have been imprisoned. Paulos Eyassu, Negede Teklemariam and Isaac Mogos were arrested on September 24, 1994. In the early years of their detention they were subjected to severe treatment and torture in Sawa prison camp, but their ill-treatment has lessened in recent years. They have never been charged with any crime. At least thirteen other Jehovah's Witness COs are also detained in Sawa - it is likely to be many more.

15 Oct 2014
English

Dear friends,

2014: Facilitating a session at WRI's conference in Cape Town2014: Facilitating a session at WRI's conference in Cape TownTen years ago I made one of the best decisions of my life. In Chile, I received an announcement that a position at WRI was opening for work in nonviolence and decided to apply for it. To my surprise – and I think also to that of many others! - I was chosen to be the first coordinator of WRI's Nonviolence Programme. Today I'm writing to you to ask you to help this work continue.

The day I came to work, I was told: “OK, here is your desk. Now you need to produce a handbook on nonviolent action, and launch a global campaign against war profiteering” – all very straightforward indeed.

13 Oct 2014
Spanish

El martes 7 de octubre se llevó a cabo un debate de control político, citado por el representante Alirio Uribe Muñoz en la Comisión 2da de Cámara y la representante Ana Paola Agudelo, representante por los colombianos en el exterior. El debate se realizó con el objetivo de buscar una respuesta oficial del Ministerio de Defensa, ante las numerosas denuncias presentadas en Bogotá y distintas regiones del país, sobre la realización de detenciones arbitrarias con fines de reclutamiento (batidas) por parte del Ejército Nacional, omitiendo abiertamente lo establecido por la Corte Constitucional en la Sentencia C-879/11 y vulnerando numerosos derechos fundamentales de cientos de jóvenes en el país.

Se presentaron numerosas y contundentes pruebas de la realización de este tipo de operativos y las graves implicaciones que estos conllevan para los jóvenes. Un documento con más de 900 casos denunciados, videos, notas de prensa, testimonios y denuncias formales se exhibieron durante el debate[1]. Una vez expuesta la práctica, la pregunta para el Ministro de Defensa y los altos mandos del Ejército fue sencilla: ¿Van a seguir realizando este tipo de procedimientos?

13 Oct 2014
English

WRI has welcomed VİCDANİ RET DERNEĞİ (VR-DER) -  the Conscientious Objection Association in Turkey - as an associate member.

You can find their details on the list of affiliates here.

This weekend VR-DER issued the below statement, on the situation in Kobane, and the Turkish government's response to ISIS

------------------------------------------------

Conscientious Objection Association: We have neither a second nor a life to give to war!

The authorities initiated a “peace process” after the Turkish state and military conducted a thirty-year-old war which left thousands of casualties. The process was conceptualized as a step towards constructive dialogue with the Kurdish movement. However, the state did not abandon its long lived habit of providing peace with its arms, tanks and bombs. Families lost their children and funerals never stopped although a ceasefire was announced and armed groups left the Turkish borders.

10 Oct 2014
English

World Leaders Take Action Now

Save precious lives, give peace a chance!

 

October 2014

We are a Pan-African Network of Peacemakers from over 30 countries across the African continent and represent more than 20 organisations. Our 20-member Steering Committee has representatives from West, East, Central Africa, southern Africa and the islands. Some of our members are also from the Middle East, Asia, Europe, and the Americas, with strong African connections. We work at the grassroots level, training in Nonviolence and mobilising communities for Peacebuilding.

08 Oct 2014
English

Would you like to take action for military-free education and research?

You can join War Resisters' International's week of action from 25 - 31 October (as an individual or as a group). Find out more here.

Here are some ideas for actions:

08 Oct 2014
English

Back to the Contents of the book

I as Director of the Vocational Training Centre for former Child Soldiers implemented programmes for UNICEF including how to get children who were caught up in the war back into the mainstream of life – to get them back into school or vocational activities...Reduce or eliminate all sort of inequalities and violence will be reduced. If there is no violence, there would be no need for child soldiers... - Domino Frank Suleiman, Liberia

08 Oct 2014
English

Applications are open for the positions of Nonviolence Programme Worker and Countering the Militarisation of Youth Programme Worker.

Information for both positions can be found on our website:

We look forward to receiving applications from people committed to nonviolence, with fundraising skills (or willingness to learn) and experience of nonviolent campaigning. Applicants should have knowledge of English and another language, and be willing to travel. All applicants should feel able to sign the WRI declaration: 'War is a crime against humanity. I am therefore determined not to support any kind of war, and to strive for the removal of all causes of war'. Full job descriptions and application forms can be found on the respective adverts.

The closing date for applications for both roles is 2 November, midnight (UTC).

Please share the job adverts with your contacts, and write to info@wri-irg.org with any questions.

07 Oct 2014
ru

 Підручник з ненасильницького спротиву

  • 3850 Перегляди
  • 0 Коментарі
  • 20/10/2012Дата публікації

 

 

05 Oct 2014
English

War Resisters' International held its first quadrennial International Conference in Africa 4-8 July 2014, in Cape Town's City Hall. The conference we co-hosted by the Ceasefire Campaign.

The meeting brought together 220 activists, researchers, and campaigners doing peace and nonviolence work from around the world for five days. Of the 220 participants, over half were African. The public conference followed meetings of the Pan-African Nonviolence and Peacebuilding Network and the Women Peacemakers Program. Before and afterwards WRI's Council and Assembly meetings took place. The meeting will have impacts on WRI as a network for years to come.

03 Oct 2014
English

 

In The Broken Rifle March 2004, No. 60 which focused on dealing with the past.

Roberta Bacic

WRI had already visited Sri Lanka and had been in Batticaloa in March 2003. As a follow up of this we decided to accompany the process of dealing with the past with war affected women. Rajan Iruthayanathan organised the workshop with local organisers and activists who know well the people, history and politics of the area. The women came from two villages, where almost each family has lost somebody during the war.

03 Oct 2014
English

Small Actions, Big Movements: the Continuum of NonviolenceSmall Actions, Big Movements: the Continuum of Nonviolence

02 Oct 2014
English

Article in The Broken Rifle, May 2008, No. 78.

Andreas Speck

In recent years many European countries abolished conscription, or suspended conscription in times of peace. Presently, out of the 27 European Union member states only 10 maintain conscription, and it is expected that of those ten some more will abolish conscription in the near future – Poland is expected to abolish conscription in 2010–2012, and Sweden is just now in the process of abolishing conscription. But even in countries that maintain conscription, “voluntary” professional soldiers generally have a more important role, i.e. within NATO or other foreign operations or the European Union battle groups. The reasons for maintaining conscription are often more ideological than military.

02 Oct 2014
English

100 issues of The Broken Rifle! In March 1986 WRI published the first ever The Broken Rifle (see number one here). This issues says: "This is a pilot edition of a new publication from War Resisters' International. We plan to produce it every two months". This newsletter started first as a news-sheet of no more than two A4 sides, covering stories from the WRI network, and through the years it has developed into WRI's main regular publication.

02 Oct 2014
English

Each year on 1st December War Resisters' International and its member mark Prisoners for Peace Day, when we publicise the names and stories of those imprisoned for actions for peace. Many are conscientious objectors, in gaol for refusing to join the military. Others have taken nonviolent actions to disrupt preparation for war. This day is a chance for you to demonstrate your support for them.

01 Oct 2014
English

Article in The Broken Rifle No 29, 1994.

Open Eyes in Croatia

Otvorene Oči — "Open Eyes", the Balkan Peace Team in Croatia — is setting up base in Split as well as Zagreb. At the conclusion of their initial two-month exploration, the team proposed to base a team in Split because of the need for independent international human rights monitors there, in order to support the struggling local human rights activists, and with a view to a later expansion of Balkan Peace Team projects into Bosnia-Herzegovina. During its exploratory period, one of the team's actions in Split was to observe preliminary hearings of the Dalmatia Action trial, where members of the opposition Dalmatia Action stand accused of bombing their own office. The team produced the only reliable impartial report on the trial.

01 Oct 2014
English

Christine Schweitzer

This hundredth issue of the Broken Rifle reprints articles that relate to the strategies affiliates of WRI are using and and issues they are dealing with. There are articles on direct nonviolent actions and on civil disobedience, articles discussing gender, conscientious objection, land grabbing, peace-building and antimilitarist trends in various regions. They reflect discussions we have had in WRI over the last 20 years.