Image linked to donate page Image linked to Countering the Militarisation of Youth website (external link) Image linked to webshop

Inicio de sesión

Interface language

Diaspora link
Facebook link link
Twitter link
 

PRÍRUČKA PRE NENÁSILNÉ KAMPANE

OBSAH

- Úvod

- Rod a nenásilie

- Úlohy a nástroje pre organizovanie a facilitovanie výcvikov

- Nenásilné kampane

- Organizovanie pre efektívne nenásilné akcie

- Príbehy a stratégie

- Cvičenie na prácu v nenásilí

- Urob si sám

- Príručkový slovník pojmov

- Ďalšie zdroje

- Medzinárodný pamätný inštitút A.J. Musteho, fond výcviku v nenásilí

- Pobočky WRI